Warmte terug winning

Lage operationele kosten !

De operationele kosten voor het drogen van hout worden hoofdzakelijk bepaald door de kosten voor thermische energie (verwarming) en in mindere mate de kosten voor elektrische energie en financieringskosten. De alsmaar stijgende energieprijzen verhogen de droogkosten aanzienlijk. Prognoses en actuele berichten duiden erop dat de top nog lang niet bereikt is. BES Bollmann BV produceert energiezuinige droogkamers welke verwarmd worden met een gas- of olie gestookte verwarmingsinstallatie.

 Deze droogkamers kunnen worden voorzien van energie besparende warmte –terugwinning- installaties. Met deze optie zijn besparingen mogelijk tot 25 % voor de kosten van thermische energie (gas of olie). Omdat bij de huidige vraag naar biomassa ook hier de prijzen stijgen worden warmtewisselaars ook steeds meer toegepast indien de droogkamers met een houtgestookte ketelinstallatie worden verwarmd. Ook kan deze warmte terugwinninginstallatie worden toegepast indien een houtgestookte ketelinstallatie niet toereikend is voor het aantal droogkamers bij een eventuele uitbreiding.

 Bij een warmteterugwinning- installatie worden de afvoerkanalen samengevoegd tot een centraal kanaal. De afvoerlucht wordt volgens het kruisstroom principe door een platenwarmtewisselaar gevoerd. Hierdoor wordt 70-80 % van de energie in de afvoerlucht terug gewonnen welke aan de frisse lucht ten goede komt.
Om corrosie te voorkomen is de gehele warmteterugwinning installatie uitgevoerd in aluminium en worden roestvrijstalen bevestigingsmaterialen toegepast.